Mange nyansatte, høy kompetanse

I uke 33 møtte 22 nyansatte spent på jobb.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Av de 22 er 16 ansatte helt nye på skolen, i tillegg har seks lærere som har vært tilknyttet skolens gjennom ulike vikariater og delstillinger forrige skoleår fått fornyet tillit. Etter utlysninger av ledige stillinger søkte 170 lærere jobb på Åssiden vgs i vår, noe som er Åssiden-rekord. Med unntak av teknikk- og industriell produksjon har alle avdelinger fått nye og svært godt kvalifiserte kollegaer.

Ledigheten skyldes i stor grad pensjonsavgang. – Det er sjelden lærere slutter hos oss for å bli lærere i andre skoler. Vi har en stabil gruppe ansatte, forteller personalleder Gunn Kari Bakke.

 

Flest på MK og HS
Det er avdelingene for medier og kommunikasjon og helse- og sosialfag får flest nye ansikter i år, med fem nyansatte i hver avdeling. Skolen har også fått en ny rådgiver og ny renholdsleder som tiltrer 1. september.

Til sammen har skolen omtrent 250 ansatte.


Publisert 2. juli 2013, oppdatert 3. juli 2013.