Lærere i IKT-servicefag ut i bedrift

Åssiden vgs har fått tildelt midler fra Utdanningsdirektoratet til utprøving av hospitering av faglærere i bedrift.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Prøveprosjektet gjelder lærere i faget IKT-Servicefag. Formålet med utprøvingen er å utvikle og oppdatere yrkesfaglærere og dermed bidra til at fag- og yrkesopplæring blir enda bedre og mer relevant til næringslivet. Samarbeidet mellom skole og arbeidslivet skal økes slik at det kan bidra til en helhetlig sammenheng over et fireårig opplæringsløp. Den konkrete målsettingen med denne hospiteringen er:

- at elevene skal oppleve økt motivasjon for den utdanningen de har valgt
- at lærerne skal øke sin faglige kompetanse
- at samarbeid bedrift og skole skal føre til felles forståelse av Vg3 læreplanen
- at flere elever skal kunne komme ut i praksis og få lærekontrakt

 

Kongsbergbedrift
Lærere og elever få kunnskap om ITUM som en levende IT bedrift. Det er aktuelt å drøfte kompetansemål, konkretisering av læreplanen på Vg3 og muligheter for samarbeid vedrørende PTF. Hospiteringen skal foregå hos ITUM's sine lokaler i Kongsberg, samt lokalene i Drammen. Bedriften vil informere elever på VG2 om hvordan en hverdag i en mellomstor IT bedrift fungerer. Eleven skal få innblikk i hvilke muligheter som ligger i en utdannelse innenfor IT-sektoren.

- Vi er samtidig overbevist om at eleven får økt motivasjon når utdannelsen på IKT Servicefag blir forankret på denne måten, forteller faglærer Robert Seibt. Lærerne skal være totalt ute i bedrift i inntil 5 dager hver.

 

Ulike tema
I hospiteringen skal lærerne gjennom flere fagtemaer feks systemovervåking og driftsverktøy, brukerstøtte/helpdesk/ITIL, utrulling av Programvare/systemer (deployment) og server/nettverk.

Kontaktperson for prosjektet: Robert Seibt eller telefon 32 24 61 00.


Publisert 3. juli 2013, oppdatert 3. juli 2013.