Kjemperesultater i elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen for 2012 viser at Åssiden vgs er helt uten røde felt for andre året på rad.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Totalt har 999 elever har besvart undersøkelsen, det vil si en en svarprosent på omtrent 82. Det betyr at svarene er representative.

- Utviklingen har vært entydig positiv de siste årene. Det er svært positivt at vi for andre gang ikke scorer rødt på punktet om bråk og uro, en utfordring som de fleste videregående skoler har. Det er også flott at vi nå får toppscore på punktet om elevdemokrati noe som er oppmuntrende for elevrådet som har jobbet seriøst med mange og viktige saker, forteller rektor Dag Siljan. Resultatene skal presenteres internt i skolen og deretter er de som vanlig gjenstand for tolkning, refleksjon og utgangspunkt for utvikling av tiltak.

 

Om elevundersøkelsen
Elevundersøkelsen brukes som utgangspunkt for å utvikle skolen videre på to hovedområder:

- Hva skal vi gjøre for å forbedre elevenes muligheter til å lære mer og videreutvikle sine faglige interesser?

- Hva skal vi gjøre for å forbedre miljøet på skolen?
 

 

Forklaring på feltene
1: Turkis/oppe til høyre: viser hvor mange elever som oppgir at miljøet er godt på skolen og at motivasjonen er høy. Teoretisk forventer vi at elever med denne svarprofilen virkelig ønsker å arbeide med skolefagene, samt at de viser vilje og evne til å opprette og vedlikeholde et arbeidsfellesskap der elevene fungerer godt sammen med hverandre.

2: Grønn/oppe til venstre: viser hvor mange elever som oppgir at miljøet er godt på skolen, samtidig som at motivasjonen ikke er så høy. Teoretisk forventer vi at det er viktig for elever med denne svarprofilen å være inkludert i et sosialt fellesskap, der de kan vise seg frem for sine medelever.

3: Blå/nede til høyre: viser hvor mange elever som oppgir at miljøet ikke er så godt på skolen, samtidig som at motivasjonen er høy. Teoretisk forventer vi at elever med denne svarprofilen også virkelig ønsker å arbeide med skolefagene, men de er ikke i like stor grad inkludert i et arbeidsfellesskap.

4: Rød/nede til venstre: viser hvor mange elever som gjennom sine svar i elevundersøkelsen oppgir at miljøet på skolen ikke er så bra, samtidig som at motivasjonen ikke er så høy. Teoretisk kan vi forvente at disse elevene har opplevd mange nederlag i skolesammenheng.


Publisert 3. juli 2013, oppdatert 3. juli 2013.