Internasjonalisering i egen skole

Hovedutvalg for utdanning (HUU) bevilget midler til Åssidens bidrag i internasjonal uke i Drammen. Arrangementet er ett av fem hovedarrangementer i jubileumsåret.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Avdeling for medier og kommunikasjon (MK) er medarrangør for internasjonal uke i Drammen.

Skolen skal delta med lærere, lokaler og elever i workshops, menneskerettighetsskole, FN rollespill og sosiale aktiviteter. Totalt skal 90 ungdommer fra Bosnia Hercegovina, USA, Danmark, Sverige og fra Drammens fire vennskapsbyer Ørebro, Laappenranta, Stykkisholmur og Kolding inviteres til Drammen. Deltakerne skal samarbeide i internasjonalt sammensatte workshops på Åssiden vgs. Temaene er:

- Workshop 1 (W1): International school for global understanding, tema er menneskerettigheter, demokratibygging, konflikthåndtering og flerkulturell forståelse, samt FN-systemet (totalt 34 deltakere)

- Workshop 2 og 3 (W2 og W3): Visuell kunst som utrykksform, tema er "Min by, min framtid" (totalt 32 deltakere)

- Workshop 4 og 5 (W4 og W5): Film og foto som uttrykksform, tema er "Min by, min framtid" (totalt 32 deltakere)

- Workshop 6, (W6): Musikk som utrykksform, tema er "Min by min framtid" (totalt 54 deltakere)

- Workshop 7 (W7): FN-rollespill, FNs Sikkerhetsråd (totalt 150 deltakere)

 

I alt skal mer enn 30 elever fra Åssiden involveres i eller delta i samtlige workshops. De får også en viktig rolle i arbeidet med å dokumentere alle aktivitetene. Bygg G skal brukes til foto- og filmworkshop.

Skolen vil ha hovedansvar for faglig og teknisk gjennomføring av workshop 3,4 og 5. Dette innebærer både tilrettelegging av lokaler og materiell og den faglige og kunstneriske gjennomføringen. Siden workshop 4 og 5 lokaliseres til Åssiden videregående skole, blir skolen også vertskap for ungdommer og deres ledsagere i denne perioden.

Arrangementet pågår fra 16. til 23. oktober 2011.


Publisert 3. juli 2013, oppdatert 3. juli 2013.