Intensiv internasjonalisering

Uke 42 går inn i historien som den mest intensive noen sinne for elever og lærere i avdeling for medier og kommunikasjon (MK). Med bakgrunn i Byjubileet ble internasjonal uke gjennomført med deltakere fra flere land.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Elever og lærere fra VG2 har vært både arrangører, deltakere og vertskap under internasjonal uke i Drammen. Det var i løpet av uka gjennomført totalt sju ulike workshops hvor lærere fra medier og kommunikasjon ledet flere:

- Workshop 1: International school for global understanding. Tema: Menneskerettigheter, demokratibygging, forsoning og flerkulturell forståelse, samt FN-systemet. Instruktører fra Den Norske Helsingforskomite, Enver Djuliman og Csilla Czimbalos og FN-sambandet ved Stian Bragtveit.

- Workshop 2: Visuell kunst som utrykksform. Tema: Min by, min framtid. Instruktør var Camilla Nelson, Åssiden videregående skole.

- Workshop 3: Visuell kunst som utrykksform. Tema: Min by, min framtid. Instruktør var Marianne Loraas.

- Workshop 4: Film som uttrykksform. Tema: Min by, min framtid. Instruktører var Kyrre Brekke Haakaas fra Åssiden videregående skole.

- Workshop 5: Foto som uttrykksform. Tema: Min by, min framtid. Instruktører var Olav Dahl fra Åssiden videregående skole.

- Workshop 6: Musikk som utrykksform. Tema: Min by min framtid. Ansvarlige var Corinne Lycke Campos og Ricardo Sanchez.

- Workshop 7: FN-rollespill, FNs Sikkerhetsråd i Bystyresalen. Instruktører fra FN-sambandet var Stian Bragtvedt og Helen Foss.

 

Bakgrunn i Byjubileet
Drammen feirer sitt 200-årsjubileum som by i 2011. Internasjonal uke 16.-23.oktober, er et av jubileumsarrangementene. Internasjonal uke er et arrangement hvor drammensungdommer på ungdomstrinnet og fra de videregående skoler skal samarbeide med ungdommer fra Mostar i Bosnia Hercegovina, Red Wing i Minnesota, USA, København og Malmø.

 

Omfattende tilleggsprogram
I tillegg til workshop'ene har programmet omfattet tur til Spiralen, Oslotur med besøk til Nobels fredssenter, maritimt museum på Bygdø, organisasjonen Initiatives of change og Vigelandsparken. Det har også vært et kveldsarrangement under Global dignity day hvor ungdommene selv forteller verdighetshistorier.

Gjennom hele uken har det vært et filmteam i arbeid for å dokumentere begivenhetene. Seks elever fra media og kommunikasjon hadde dette ansvaret under kyndig veiledning av lærer Arne Rostad.

 

Hovedansvarlig for kjempearrangementet på Åssiden videregående skole var avdelingsleder for medier og kommunikasjon, Randi Aarskaug. Vi gratulererer Randi og gjengen med et strålende arrangement som har gitt både ungdom og voksne nye perspektiv på viktige temaer.


Publisert 3. juli 2013, oppdatert 3. juli 2013.