Ingen funn av narkotika

Fredag 9. desember ble det gjennomført en narkotikamarkering på Åssiden. Det ble ikke gjort funn av narkotiske stoffer.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Denne gangen var det fem klasser som fikk besøk av narkotikahund. Aksjonen ble gjennomført uten beslag av narkotiske stoffer.
- Hunden markerte imidlertid på lukt på en elev. Eleven var ikke i besittelse av ulovlige stoffer eller ruset, men lukten hang igjen i klærne. Eleven vil dermed bli fulgt opp både av politiet og skolen, forteller rektor Dag Siljan.

 

Elevrådets bestilling
Politiets forebyggende enhet gjennomførte markeringen sammen med hund og hundefører. Aksjonen ble som vanlig gjennomført etter initiativ fra skolens elevråd. Det er niende året skolen bestiller en slik markering. Intensjonen er å sikre et trygt og godt skolemiljø, samt å forebygge rusproblematikk: - Vi ønsker en rusfri skole, og ingenting er bedre enn dette resultatet. Vi ønsker å fortsette det forebyggende arbeidet, sier elevrådsleder Rikard Knutsen (2KJA) som dermed støtter tidligere års elevråd som har konkludert med at slike markeringer skal gjennomføres.

 

Mange aksjoner uten funn
- Vi er ikke blåøyde og vet at det brukes narkotika i alle miljøer. Det er derfor gledelig at vi ikke har gjort funn av narkotiske stoffer de siste årene. Det ser dermed ut som om problemet ikke er betydelig på skolen, avslutter rektor Dag Siljan.

 

Bildet: elevrådsleder Rikard Knutsen og miljøkoordinator Liv-Anita Leithe.


Publisert 3. juli 2013, oppdatert 3. juli 2013.