Høyteknologisk studietur

15 elever fra 2DNA og åtte lærere fra avdeling for elektrofag har vært studietur til Nittedal Teleport.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Hensikten med studieturen var å gi elevene innblikk i TV-distribusjon og kommersiell satellittkommunikasjon. Studieturen var forankret i faget Elektronisk infrastruktur.

Elevene reiste til Nittedal Teleport med minibuss. Jordstasjonen er sikret med port og doble gjerder som kun gir tilgang til forhåndsgodkjente gjester slik at elevene fikk et innblikk i sikkerhetsaspektet ved drift av en slik stasjon. Elevene fikk presentasjon om Telenor Satellite Broadcast AS, TV-distribusjon, satellittoppskytning, satellittbaner og generell satellittkommunikasjon. De fikk blant annet se en video av oppskytningen av Thor 5 fra Baikonur i Kazakhstan i 2008.

Det ble til slutt gitt en omvisning på hele anlegget og i tillegg til utstyr for sending og mottak av TV og data via satellitt, samt en omvisning i kraftbygget hvor det var tre store dieselaggregater, UPS og batteribank for å sikre kontinuerlig drift av stasjonen, også ved strømbrudd.

 

Om bedriften
Nittedal Teleport er eid av Telenor Satellite Broadcast AS (TSbC)og har to jordstasjoner og drifter antenner i fem europeiske land. Nittedal Teleport er den største av jordstasjonene og har mer enn 30 antenner i størrelsen 3.7m til 18m i diameter. Stasjonen har ca 60 ansatte og distribuerer TV og multimedia for blant annet Canal Digital samt salg av jordstasjonstjenester til andre partnere.

Telenor Satellite Broadcast opererer på sine egne satellitter Thor III, Thor 5 og Thor 6 samt IS1002. Disse satellittene distribuerer hovedsakelig TV/radio for Norden, sentral- og Øst-Europa. For kunder som kjøper jordstasjonstjenester, opereres også antenner på et stort utvalg av andre satellitter.

 

Bildene viser enn del av antenneparken på Nittedal teleport og elever og lærere ved en av jordstasjonens 16-meters antenner.


Publisert 3. juli 2013, oppdatert 3. juli 2013.