Gym på kjøkkenet gir beståttkarakterer

Avdeling for restaurant- og matfag (RM) jobber målrettet med helse og ergonomi for en yrkesgruppe som kan få utfordringer med slitasjeskader tidlig i yrkesløpet.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Avdelingen har hatt en overordnet tanke om faget sett i sammenheng med helse og ergonomi. På bakgrunn av dette har RM hatt et ekstra fokus på faget kroppsøving med tanke på tverrfaglighet og økt gjennomføring. Tiltak knyttet til kroppsøving er nedfelt i lokal virksomhetsplan.

 

Gjennomført dette skoleåret
- Vi har tett samarbeid og tett kontakt med kontaktlærerne og øvrige ansatte på avdelingen med tanke på motivasjon og nytteverdi i faget kroppsøving. Vi har hatt et spennende program for eksempel med en fire timers friluftstur med alle de fire klassene på vg1, hvor Oslofjorden friluftsråd stilte opp gratis med tre ansatte, inkludert sin fagsjef for natur og friluftsveiledning. Turmaten var selvfølgelig sunn: kyllingwraps. Det geniale her er at elevene som alltid på mandager lager mat på kjøkkenet, men i stedet for å spise den her, tar vi den med ut og legger det inn i kroppsøvingsfagets friluftsdel i læreplanen. Opplegget vil der oppe også inkludere elementer fra naturfag, og vi vil ha fokus på glede, mestring og samarbeid i grupper, forteller faglærer Marit Samuelsen entusiastisk.

 

Ergonomi på kjøkkenet
- På VG2 har jeg i år hatt ergonomi på kjøkkenet, dvs at jeg i tillegg til å snakke om ergonomi i kroppsøvingstimene også har undervist om det i praksistimene på kjøkkenet. Det har gitt rom for fine samtaler med elevene om alt fra hvordan de konkret jobber fysisk nå, til praktiske øvelser og tanker om hvordan ivareta egen helse når de snart er ferdige med utdanningen her, altså veien videre.

 

Faglige resultater?
- Per dags dato ikke ligger an til en eneste stryk eller ikke-vurdering (IV) i faget kroppsøving for elever på RM. Det har vært et mål, og nå ser det ut som om vi er der vi skal være, avslutter Marit Samuelsen.


Publisert 3. juli 2013, oppdatert 3. juli 2013.