Global Dignity Day

Omtrent 500 VG1-elever og deres lærere fikk en tankevekkende dag knyttet til begrepet verdighet 20. oktober.

  • Av Ann-Mari Henriksen

- Global Dignity Day var en sterk forestilling. Verdighet er jo i utgangspunktet et vanskelig tema og neppe et vanlig samtaleemne i de tusen hjem. Både elevene og vi andre legger forskjellige innhold i begrepet verdighet, og historiene gjenspeilet dette mangfoldet til fulle. Det er umulig å måle resultatet av en slik to-timersøkt, men vi kan være rimelig sikre på at opplegget satte i gang «dypere» tankeprosesser enn det som er vanlig. De elevene som presenterte historiene sine i grupper og plenum plusset nok på selvbilde sitt en god del, oppsummerer rektor Dag Siljan.

Hele 27 veiledere var i sving for å få frem historier om verdighet og hva det vil si å være et godt menneske. Prosessen startet i smågrupper og det ble valgt ut et mindre antall historier som elevene selv fikk presentere i storgruppe i gymsalen. De hovedansvarlige for skolens arrangement var Mats Våreid (bildet), Dag-Ebbe Helgerud og Gunn-Kari Bakke.

 

Positive tilbakemeldinger
De tilbakemeldingene som er kommet fra elever og ansatte, er uten unntak positive: - Vi var jo litt skeptiske på forhånd, det er vi jo av og til aktiviteter som ligger «utenfor» undervisninga, men dette ble veldig bra. Vi fikk til elevinvolveringen og det var viktige verdighetshistorier som kom fram, forteller Jostein Bakke, realfaglærer og kontaktlærer på TIP.

 

Hva er Global Dignity?
Global Dignity er et uavhengig, ideelt og politisk nøytralt initiativ etablert av Kronprins Haakon, Pekka Himanen og John Bryant. Visjonen til Global Dignity er å fremme verdighetsbasert lederskap og engasjere ungdom i betydningen av verdighet.

Les mer her: www.globaldignity.no


Publisert 3. juli 2013, oppdatert 3. juli 2013.