Fornøyde med Global Dignity

Evalueringen etter Global Dignity Day (GDD) viser at elevene er overraskende fornøyde med verdighetsdagen.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Selv om det er relativt får som har besvart undersøkelsen er svarene entydig positive. Syv av ti elever rapporterer at Global Dignity Day hjulpet dem til å få bedre forståelse av begrepet verdighet og enda flere vil reflektere mer over betydningen av verdighet i sitt forhold til medelever, venner, og familie. De fleste mener også at GDD har inspirert dem til selv å gjøre noe for å øke sin egen eller andres verdighet.

 

Form som fungerer!
Så godt som alle elevene melder tilbake at formen GDD blir gjennomført på er bra. Gjennomføringen omfattet gruppevis diskusjon om verdighet og deretter storsamlinger i gymsalen hvor en representant fra hver klasse fortalte en utvalgt verdighetshistorie. De fleste elevene skrev også et brev til seg selv i løpet av denne dagen, hvor de konkretiserte hvordan de skal bidra til å øke verdigheten det neste året. En elev kommenterte i evalueringen: - Det finnes utrolig mye man kan gjøre som er relevant for GDD, det er bare det og velge ut de som er de viktigste og faktisk sette seg inn for og gjøre det, å ikke bare SI at vi skal det, men faktisk få gjort det før det er glemt og for sent!

 

Og hva er verdighet?
Elevene på Åssiden konkluderer med at de tre viktigste begrepene under verdighet er respekt, ærlighet og mot. - Evalueringen er lærerik. Alt i alt så er det oppmuntrende for neste år at elevene syns de sitter igjen med mye bra. Og så må vi ta lærdom av rådene som blir gitt både i forhold til informasjon og forarbeid til neste gjennomføring, forteller personalleder Gunn Kari Bakke.


Publisert 3. juli 2013, oppdatert 3. juli 2013.