Foreldrenes stemme er kartlagt

Åssiden videregående skole har for første gang gjennomført en foreldreundersøkelse. Resultatene ser gode ut.

  • Av Ann-Mari Henriksen

- Det er viktig for oss å få høre hva foreldrene mener om elevens læringssituasjon, og hensikten er å gjøre skolen bedre. Foreldrene er en svært viktig ressurs og en samarbeidspartner i arbeidet for å få enda flere elever til å gjennomføre og bestå. Derfor er deres stemme så viktig. Sammen med skoleeier ønsker vi å vurdere hvordan vi skal bruke undersøkelsen videre, forteller rektor Dag Siljan. Åssiden vgs er første videregeående skole i Buskerud som gjennomfører foreldreundesøkelse. 

 

Gode resultater 
- Vi skal gå nøye inn i resultatene etter hvert. Vi må ta noen forbehold knyttet til at bare halvparten har svart og at vi ikke har sammenlikningsgrunnlag. Likevel ser resultatene rimelig gode ut. Det er gledelig at foreldrene opplever at skolen har høyt læringstrykk og god faglig kvalitet. I tillegg er vi svært fornøyd med at foreldrene opplever at elevene gleder seg til å gå på skolen, understreker Siljan. 
 

 

Utdrag fra undersøkelsen: 

 

Helt enig

Delvis enig

Verken enig eller uenig

Delvis uenig

Helt uenig

Snitt

Lærerne stiller krav til elevens arbeidsinnsats

46,56%

32,28%

19,05%

1,59%

0,53%

4,23

Lærerne motiverer eleven til å yte sitt beste

40,0%

37,37%

17,37%

4,21%

1,05%

4,11

Skolens faglige kvalitet er god

39,47%

38,42%

17,37%

2,63%

2,11%

4,11




 

Helt enig

Delvis enig

Verken enig eller uenig

Delvis uenig

Helt uenig

Snitt

Jeg opplever at det er lett for meg å ta kontakt med skolen hvis der er noe jeg bekymrer meg for

55,26%

25,79%

14,74%

1,58%

2,63%

4,29

Jeg opplever at eleven gleder seg til å gå på skolen hver dag

50,0%

33,68%

10,53%

3,16%

2,63%

4,25

 

 

Om undesøkelsen 
Undersøkelsen er anonym og digital og ble gjennomført i april-mai 2012. Målgruppen for undersøkelsen er en foresatt per elev på VG1, eleven er under 18 år. Det ble gjort to purringer, «Har du glemt oss..» og undersøkelsen var åpen i tre uker. Lærerne fikk også i oppdrag å be elevene motivere sine foreldre til å gjennomføre undersøkelsen. Svarprosenten ble til slutt 48 på innmeldte deltakere. - At nesten halvparten av respondentene svarte er et ganske bra utfall, understreker Anders Ruud Fosnæs i Conexus. 

Undersøkelsen er en testversjon av Conexus sin Foreldreundersøkelse. Åssiden vgs piloterer denne i samarbeid med utdanningsavdelingen i Buskerud fylkeskommune


Publisert 3. juli 2013, oppdatert 3. juli 2013.