“Fete lærere”

Ny GIV-elevenes tilbakemeldinger er utelukkende positive etter en ekstra tidlig start på skoleåret .

  • Av Ann-Mari Henriksen

14 elever startet skoleåret allerede 8. august. I en uke fikk guttene eksklusiv opplæring i avdeling for bygg- og anleggsteknikk (BAT) eller teknikk- og industriell produksjon (TIP).

Innholdet i sommeraktivitetsuka var knyttet til programfag, men med fokus på skolemotivasjon og mestring. Elevene ble intervjuet om hvordan de opplevde uke 32. Tilbakemeldingene var utelukkende positive:

- De som ikke kom burde angre!
- Lærerne er "fete", de gjorde dagene kule.
- Jeg er mer motivert for VG1, opplegget har påvirket motivasjon.
- Jeg har lært meterstokken! Er ikke så god i matte, men skjønte mer enn før, det var enklere nå.
- Bra at vi var få, vi ble kjent nå, har godt samhold.
- Det er en veldig bra mulighet få en tyvstart. Mange har ikke rørt en hammer, tyvstarter på læringen.
- Bra med frokost. Bra at vi snakker sammen.
- Det var bra med uke 32, for første gang gledet meg til å gå på skolen.

 

Flere av elevene trakk frem at skoledagen var for kort og at de gjerne hadde brukt mer tid i verkstedene:

- Kunne vært lenger skoledager, det gikk for fort.
- Kunne vart til kl. 3 eller halv 4 (merk: dagene avsluttet kl. 14.00)
- Kunne hatt lenger tid på verksted.
- Kunne gjort mer, ville hatt mer tid til bygging.

 

Påvirket yrkes- og utdanningsplaner
En av deltakerne hadde ikke kommet inn på førstevalget sitt, men fant ut gjennom uke 32 hva han ønsker å utdanne seg til, et løp knyttet til bygg- og anleggsteknikk. Andre ble mer sikre på det valget de allerede hadde tatt.

Elevene ga i evalueringen også verdifulle råd om hvordan skolen kan få flere til å melde seg på tilsvarende opplegg, de mente for eksempel at det er viktig at det kommer frem at det ikke er en helt vanlig skoleuke og at lærerne fra videregående burde orientere om opplegget i u-skolene.

 

Hvem fikk tilbudet?
Tilbudet ble i år gitt kun til elever i 10. klasse fra Drammen kommune som er med i Ny GIV-prosjektet.


Publisert 3. juli 2013, oppdatert 3. juli 2013.