Én mobbesak er én for mye

Elevenes arbeidsmiljø settes høyere på dagsorden. Skolemiljøutvalget (SMU) drøftet den såkalte paragraf 9a i uke 10.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Loven pålegger alle ansatte i skolen en handlingsplikt i forhold til å undersøke, eventuelt varsle og gripe inn om mulig og nødvendig. Åssiden vgs skal jobbe på flere områder for innfri lovkravene forankret i § 9a-3.

- Det er viktig at både elever og ansatte kjenner til hva mobbing er og hvor skadelig mobbing er for enkeltpersoner. Godt forhold mellom elev og lærer er avgjørende for å kunne arbeide med dette, slik at elevene i større grad skal varsle om at mobbing foregår, sier elevrådsleder Rikard Knutsen (TIP).

- Dette arbeidet må gå over tid og fokuseres kontinuerlig. Vi setter § 9a opp på nytt på plandag i april. I tillegg skal lokale avdelingselevråd drøfte saken og kommer med innspill til forebyggende tiltak, forteller rektor Dag Siljan.

 

Tiltaksplan for alle skolene
Fylkesutdanningssjefen har i samarbeid med videregående skoler laget en tiltaksplan for å sikre elevenes rett til et godt psykososialt miljø i henhold til opplæringsloven § 9a-3. Det er viktig at hele skolens personale vet hvilke rettigheter eleven har og hvilke plikter dette medfører for de ansatte . Som del av tiltaksplanen er det utarbeidet et nettbasert kurs for å oppnå en slik felles forståelse.

Fire skoler i Buskerud hadde i 2011 tilsyn fra Fylkesmannen i Buskerud om opplæringslovens §9a som går på elevens psykososiale arbeidsmiljø. Det ble da avdekket flere avvik.


Publisert 3. juli 2013, oppdatert 3. juli 2013.