Elevrådsstyret konstituert

Årets elevrådstyre er konstituert og har tatt fatt på store oppgaver. Totalt har skolen 75 tillitsvalgte elever.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Hver klasse i alle avdelinger har en tillitselev som deltar i avdelingens elevråd. I tillegg har skolen et sentralt elevrådsstyre hvor en representant fra hvert bygg deltar.

Styret for skoleåret 2011-12 ble konstituert i uke 35. Elevrådsstyret har syv representanter og de ulike roller og verv fordelte seg på følgende måte:

 

TIP: Rikard Knutsen, 2KJA - leder
DH: Christine Riis Pedersen, 1DHA – nestleder
MK/AFPÅ: Edit Larsen, 3MKB – sekretær
EL: Alex Stenberg, 2ELA
HS: Line Larsen, 3TAA
BAT: Markus Solberg, 2BYC
RM: Kenneth Karlsen, 2KSC

 

Sakslisten omfattet på første møte både organisering og ansvar for skolevalget og Operasjon Dagsverk (OD).

 

Vi ønsker lykke til med høyt aktivitetsnivå og mye engasjement!


Publisert 3. juli 2013, oppdatert 3. juli 2013.