Elevene storfornøyd med vurderingsuka

Evaluering i etterkant av årets vurderingsuke viser at elevene er svært tilfreds både med gjennomføringen og sitt eget utbytte av vurderingssamtalene.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Evalueringen var delt i tre deler:

- Begrunnelse og forarbeid
- Innhold i samtalene
- Utbytte av vurderingsuka

 

Resultatet viste av elevene forsto hensikten med vurderingsuka på Åssiden vgs. Elevene mente også at de hadde forberedt seg godt, men at lærerne faktisk var enda bedre forberedt. Hele ni av ti elever mente at lærerne var godt forberedt til vurderingssamtalene og 85 prosent mente også at opplegget rundt samtalene var bra. Over 90 prosent var helt enig eller litt enig i at samtalene fungerte godt for dem.

 

Fremovermeldinger
Blant elevene var 85 prosent helt enig eller litt enig i at de fikk fortalt hva som er viktig for sin læring under vurderingsuka. En like stor andel elever meldte også at de fikk tydelig beskjed om hva de må jobbe mer med for å gjøre det bedre og at de nå vet mer om hva som kreves av dem i skolen.

 

Et flertall av elevene mente også at vurderingsuka ga dem motivasjon.

Omtrent 600 elever besvarte ITL-undersøkelsen.


Publisert 3. juli 2013, oppdatert 3. juli 2013.