Elevene med kort botid storfornøyd

Elevene gir skoleåret i forberedende kurs (AOA) strålende skussmål i den spesielt tilpassede elevundersøkelsen.

  • Av Ann-Mari Henriksen

For andre gang gjennomfører forberedende kurs (AOA) en anonym undersøkelse som måler de samme hovedområdene som den nasjonale elevundersøkelsen. Undersøkelsen er gjort språklig enklere og omfatter færre spørsmål. Samtidig dekker den temaer som vurdering, læringsmiljø, trivsel og elevenes holdninger til skolen.

 

Vurdering for læring
Også i år får lærerne svært gode tilbakemeldinger. Syv av ti elever uttrykker at de skjønner hva de skal lære i de ulike oppgavene og nesten 9 av 10 elever oppgir at de får god hjelp av lærerne når de trenger det. Hele 87 prosent mener at lærerne forteller dem hva de skal gjøre for å bli bedre i fagene.

Alle elevene oppgir at de trives med lærerne, hele 66 prosent av elevene svarer at de er helt enig i denne påstanden. Elevene er også nokså samstemte i at året i forberedende kurs har vært lærerikt. Og dette året oppgir nesten alle at de gleder seg til å begynne i VG1.

 

Hva er AOA?
Forberedende kurs er et ettårig skoletilbud til minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge. Målet med forberedende kurs er å gi minoritetsspråklige elever større muligheter til å gjennomføre ordinær videregående opplæring.

 

Bildet: Elevene i forberedende kurs har sitt eget skikurs i Aron i februar. Mange får da ski på bena for første gang.


Publisert 3. juli 2013, oppdatert 3. juli 2013.