Designfaglig samarbeid

Flere ungdomsskoler i regionen åpner sine klasserom for et faglig samarbeid innenfor design, kunst og håndverk.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Seks elever har sammen med faglærer Siv Heidi Hansen ved avdeling for design og håndverk gjennomført et undervisningsopplegg for 10. trinn ved Gulskogen og Kjøsterud skole i Drammen.

Elevene fikk i kunst- og håndverkstimene i oppdrag å designe interiøret og utforme logoen til en kaffebar. – Dette er en spennende oppgave som elevene så relevansen i. Design gjennomsyrer vårt moderne samfunn og det er helt nødvendig for produksjon og salg av varer og tjenester. Vi møtte engasjerte, kreative og nysgjerrige elever og er sikker på at vårt besøk har gjort veien litt kortere for noen av elevene som skal søke videregående opplæring, forteller Siv Heidi Hansen.

 

Felles faglige mål
Samarbeidet er begrunnet i at ungdomsskoler og videregående skole jobber med relativt like faglige mål innenfor designfag. Ungdomsskolenes nye valgfag vil bli en naturlig arena å videreutvikle dette faglige samarbeidet på. – I tillegg har forskning dokumentert at det er svært lærerikt å lære bort til andre. Opplegget er dermed også bevisstgjørende for de elevene som bidrar fra vår side, understreker Siv Heidi Hansen fornøyd.

 

Bildene: Nora Aas Lien, Elisabeth Skimmeland Foss Brunsell, Julie Iren Saastad og Ingerid Warlo Borge-Aaserud. I tillegg har Emma Therese Blattmann og Caroline Haukedal fra VG3 interiør bidratt i opplæringen av ungdomsskoleelevene.


Publisert 3. juli 2013, oppdatert 3. juli 2013.