Cupcakes til Blåkors

Elever og lærere sørget for festlige kaker til offisiell åpning av Blåkors sin Barnas Stasjon for Lier og Drammen.

  • Av Ann-Mari Henriksen

- Tusen takk for flotte, gode cupcakes og for pepperkakestasjonen til den offisielle åpningen vår! Vi fikk gode tilbakemeldinger både på utseende og smak. Etter åpningen leverte vi det som var igjen av cupcakes til en fornøyd barneavdeling på sykehuset, forteller Ann-Kristin Hansen fra Blåkors.

- Det er spesielt hyggelig å bidra i en slik positiv sak. Her får elevene relevant opplæring og det er en svært takknemlig mottaker i den andre enden, forteller faglærer Sølvi Haugen, restaurant- og matfag (RM). Den generelle delen av læreplanen tydeliggjør også at opplæringen skal bidra til helhetlig personlig utvikling og mellommenneskelige bånd. Det å stille opp for svake grupper i samfunnet er en del av dette.

 

Hva er Barnas Stasjon?
Lier og Drammen har fått Barnas Stasjon nummer fem i Norge. Tiltaket er et samarbeidsprosjekt for barn i aldersgruppen 0 til 7 år som lever i familier med rus og psykiatri. Barnas stasjon i skal være lavterskeltilbud hvor barn som lever i familier med rus og/eller psykiske problemer kan komme uten rekvisisjon. Her skal de få omsorg og hjelp til å takle en vanskelig hverdag, for eksempel gjøre lekser, spise middag og snakke.

Les mer om Barnas Stasjon her


Publisert 3. juli 2013, oppdatert 3. juli 2013.