Attraktivt å jobbe på Åssiden

Årets personalundersøkelse viser at mange ansatte mener at de både har en attraktiv arbeidsplass og jobber innenfor et attraktivt fagfelt.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Personalundersøkelsen viser stor og gledelig framgang på flere viktige områder. Figuren (bildet) viser at oppfattelsen av skolens og fagfeltets attraktivitet har økt betydelig siden forrige undersøkelse for to år siden.

Den lyseblå sirkelen øverst til høyre viser hvor mange som både synes skolen og fagfeltet er attraktivt. Andelen ansatte som plasserer seg i det lyseblå feltet har økt med 34 prosent de siste to årene.

- I underliggende data ser vi også at læringstrykket mellom kolleger har økt og at antall ansatte som oppgir arbeidsplassrelaterte helseplager er halvert. Vi scorer nå grønt på punktet "Trykk på refleksjon og fornyelse" og også "Trykk på planlegging og vurdering" går frem, forteller rektor Dag Siljan og understreker at dette lover godt for den kommende storsatsingen for hele skole, et utviklingsprosjekt knyttet til struktur og relasjoner.


Publisert 3. juli 2013, oppdatert 3. juli 2013.