Vurderingsuke på BAT

Avdeling for bygg- og anleggsteknikk (BAT) omorganiserte timeplanen for 240 elever i uke 47. Hensikten var å sette av tid til vurderingsarbeid.

  • Av Ann-Mari Henriksen

- Denne uka skulle det være fritt frem for vurdering, det vil si at elever og lærere kunne sette seg sammen og gå igjennom ulike resultater og tilbakemeldinger knyttet til elevens læring. Ingen prøver eller obligatorisk undervisning i enkeltfag ble gjennomført nettopp for å sikre at alle hadde mulighet til sånne samtaler. Det var et mål å gjøre det enklere for lærere å gjennomføre elevsamtaler og ved å samle denne innsatsen i én uke, får vi kvalitetssikret vurderingsarbeidet, forteller avdelingsleder Morten Nilsen.

 

Fagdager og besøksdag
Elevenes ordinære timeplan ble oppløst. En hel dag ble til engelskfaget, det samme for realfag for elever på VG1, en dag var viet praktisk opplæring og en dag omfattet også besøksdag fra ungdomsskolene. Mens grupper av faglærere hadde ansvaret for elevenes undervisningsopplegg, var det fritt frem for andre faglærere og kontaktlærere til å trekke elever ut til vurderingssamtaler.

– Forskning viser at det helt avgjørende for elevenes læring at de vet hva som kreves for å oppnå ulike resultater. Elevenes medvirkning i vurdering av eget arbeid er også dokumentert svært læringsfremmende. Under vurderingsuka fikk vi satt dette skikkelig på dagsorden, understreker Morten Nilsen.

 

Vurderingsuka på BAT skal evalueres i etterkant.


Publisert 2. juli 2013, oppdatert 2. juli 2013.