Toppscore i årets elevundersøkelse

Ferske resultater fra årets elevundersøkelse viser at Åssiden videregående skole for første gang helt uten røde felt.

  • Av Ann-Mari Henriksen

911 elever har besvart undersøkelsen, en svarprosent på omtrent 82, gjør at svarene er representative. Resultatene viser at omtrent 55% av elevene både trives og er høyt motivert, noe som er et svært godt resultat.

- Utviklingen har vært entydig positiv de siste årene, men vi er på ingen måte i mål. Det er i år første gang vi ikke scorer rødt på punktet om bråk og uro, en utfordring som de fleste videregående skoler har. Nå ser vi en forbedring, men vi må likevel jobbe enda mer med å øke læringstrykket gjennom å redusere bråk og forstyrrelser i undervisningen. Vi har en felles forståelse av at det er helt nødvendig å jobbe systematisk med relasjoner for å utvikle skolen videre og for å få enda flere til å gjennomføre og bestå, sier rektor Dag Siljan.

 

Hva er elevundersøkelsen?
Elevundersøkelsen brukes som utgangspunkt for å utvikle skolen videre på to hovedområder:
Hva skal vi gjøre for å forbedre elevenes muligheter til å lære mer og videreutvikle sine faglige interesser? Hva skal vi gjøre for å forbedre miljøet på skolen?
- Vi jobber grundig med å analysere resultatene og trekker elever og lærere med i det å finne tiltak for å gjøre forholdene for læring enda bedre. Elevene vil i større grad enn tidligere bli trukket inn i arbeidet. Helt konkret skal skolens tillitselever delta sammen med lærere og ledere i gjennomgang av de avdelingsvise resultatene, avslutter Siljan.

 

Forklaring på feltene

1: Turkis/oppe til høyre: viser hvor mange elever som oppgir at miljøet er godt på skolen og at motivasjonen er høy. Teoretisk forventer vi at elever med denne svarprofilen virkelig ønsker å arbeide med skolefagene, samt at de viser vilje og evne til å opprette og vedlikeholde et arbeidsfellesskap der elevene fungerer godt sammen med hverandre.

2: Rød/oppe til venstre: viser hvor mange elever som oppgir at miljøet er godt på skolen, samtidig som at motivasjonen ikke er så høy. Teoretisk forventer vi at det er viktig for elever med denne svarprofilen å være inkludert i et sosialt fellesskap, der de kan vise seg frem for sine medelever.

3: Blå/nede til høyre: viser hvor mange elever som oppgir at miljøet ikke er så godt på skolen, samtidig som at motivasjonen er høy. Teoretisk forventer vi at elever med denne svarprofilen også virkelig ønsker å arbeide med skolefagene, men de er ikke i like stor grad inkludert i et arbeidsfellesskap.

4: Lilla/nede til venstre: viser hvor mange elever som gjennom sine svar i elevundersøkelsen oppgir at miljøet på skolen ikke er så bra, samtidig som at motivasjonen ikke er så høy. Teoretisk kan vi forvente at disse elevene har opplevd mange nederlag i skolesammenheng.


Publisert 2. juli 2013, oppdatert 2. juli 2013.