Sommerskole i matematikk

Åssiden vgs skal tilby sommerskole for elever med karakter 1 i matematikk. Kurset starter 23. juni og elevene skal opp til eksamen allerede 6. juli.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Dette er et gratis tilbud til elever ved Åssiden vgs som får karakteren 1 i matematikk i standpunkt eller eksamen i Praktisk matematikk (fagkode MAT1001) våren 2011. Elevene får gå opp til eksamen umiddelbart etter avsluttet kurs. Opplegget ble gjennomført med stor suksess på Hønefoss vgs våren 2010.

Kurset er organisert slik at elevene får undervisning med matematikklærere den ene dagen, og elevene jobber med oppgaver sammen med matematikklærer og "hjelpeelever" den andre dagen. - Vi har rekruttert egne elever som assistenter i sommerskolen, og ser bidrag fra ungdommene som en nøkkel til tett oppfølging av deltakere frem mot ny utsatt eksamen, forteller faglærer Kari Lannerstedt.

 

Varighet
Kurset går over 9 dager fra klokka 09.00 – 14.00 hver dag. Det blir servert felles frokost og lunsj. Første dag er torsdag 23. juni og kurset avsluttes med skriftlig eksamen onsdag 6. juli. Dagen er delt inn slik:

09.00-09.30: Felles frokost
09.30-11.30: Undervisning/oppgaveløsing
11.30-12.00: Felles lunsj
12.00-14.00: Undervisning/oppgaveløsing
 

 

Hvorfor sommerskole?
Sommerskolen er et av mange tiltak for å få flere til å gjennomføre med bestått i alle fag. Erfaringstall viser at relativt få elever stryker i matematikk ved Åssiden vgs. Likevel vurderes sommerskolen som et supplement til de ordinære støttetiltakene som gjennomføres gjennom året.

 

Påmeldingsfrist
Påmeldingsfrist er onsdag 8. juni og påmeldingen er bindende. Elever som får karakter 1 til eksamen kan melde seg på senest 22. juni.


Publisert 2. juli 2013, oppdatert 2. juli 2013.