Skolestart onsdag 18. august

Her finner du opplysninger om skolestart.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Oppmøtet er i gymsalen i A-bygget onsdag 18. august:

- Alle videregående kurs (VG2 og VG3) møter kl. 10.00.
- Alle nye elever (VG1) møter kl. 12.00.

 

Det blir foreldremøter for alle foresatte på VG1 onsdag 1. september. Innkalling kommer senere.

 

Har du fått skoleplass?
Neste inntak er klart 5. august med svarfrist den 12. august. Søkere som har svart ja til å stå på venteliste til høyere ønske har da muligheten til å få tilbud om plass på et av disse, og søkere som ikke har fått noe tilbud fra før, kan få tilbud om plass. Se også www.bfk.no.

 

Søk utstyrsstipend på nettet
Har du ungdomsrett, kan du søke om utstyrsstipend fra Lånekassen så snart du takker ja til opptaket. Stipendet får du uansett hvor mye foreldrene dine tjener.


Publisert 2. juli 2013, oppdatert 2. juli 2013.