Skolering av 74 tillitsvalgte elever

Skolens 74 elevrådsrepresentanter – en elev fra hver klasse – brukte en hel dag til foredrag, gruppediskusjoner og presentasjoner.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Elev- og lærlingombud Annie Birgitte Andersen orienterte om elevenes rettigheter. Elev- og lærlingombudet fikk også presentert seg selv, forklart hvorfor det finnes et ombud for elever og lærlinger i Buskerud og hva elev- og lærlingombudet jobber med.

 

Elevrådet forankret i lovverk
Elevrådets plikter og rettigheter og mandat er forankret i opplæringsloven, det samme er skolens ansvar for tilrettelegging. - Etter denne oppstarten tror jeg alle tydeligere ser hvor mange muligheter som faktisk ligger i elevdemokratiet, forteller miljøkoordinator Liv-Anita Leithe.

 

Elevundersøkelsen positiv
Det er også gledelig å se solid fremgang i elevundersøkelsen når det gjelder punktet elevdemokrati. Årets elevråd virker minst like handlekraftige som tidligere, så en ytterligere økning i engasjementet kan kanskje forventes?


Publisert 2. juli 2013, oppdatert 2. juli 2013.