Skolemiljøutvalg (SMU) konstituert

Skolens nye skolemiljøutvalg ble formelt konstituert i uke 48.

  • Av Ann-Mari Henriksen

- Skolemiljøutvalget er veldig spennende og vi har mye å gjøre fremover. Jeg håper vi oppnår det vi har ambisjoner om, sier avtroppende elevrådsleder Ali Dilovan Omer.

Viktige saker venter dette skoleåret, blant annet arbeidet med konkretisering av karakterer i orden og atferd og folkehelseprosjektet. Skolens storsatsing for å øke læringstrykk, prosjektet "Klar, ferdig, RO" hører også naturlig under SMUs interesseområde. SMUs elevrepresentanter skal i tillegg delta i arbeidet med å revidere skolens handlingsplan mot mobbing slik at digital mobbing er tydelig inkludert. SMU skal være en referansegruppe for skolens utviklingsprosjekter i alle saker som angår skolemiljøsaker.

Leder av årets SMU er påtroppende elevrådsleder Ingerid Warlo Borge-Aaserud.

 

Lovpålagt organ
Skolemiljøutvalg er et lovpålagt organ hvor elevene skal være i flertall.


Publisert 2. juli 2013, oppdatert 2. juli 2013.