Rekordmange søker lærerjobb

Ved søknadsfristens utløp i uke 13 hadde hele 170 lærere søkt jobb på Åssiden vgs.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Det har aldri tidligere vært så mange søkere til ledige stillinger på Åssiden vgs. Med unntak av teknikk- og industriell produksjon var det utlyst lærerstillinger i alle avdelinger. Det var også utlyst stillinger i fellesfagene, blant annet fire stillinger i språkfag. Hele 42 søkere konkurrerer om de ledige stillingene i norsk, engelsk og samfunnsfag.

- Det kan være flere årsaker til det høye antallet søkere. En forklaring kan være at det nå er mer attraktivt å jobbe som lærer generelt. En annen forklaring kan være at det faktisk er spesielt attraktivt å jobbe på Åssiden vgs. De siste årene har vi opplevd en sterk forbedring i elevundersøkelsen og vi er også den mest oversøkte skolen i Buskerud for elevene. Systematisk utviklingsarbeid har gitt oss ekstern anerkjennelse, kanskje det også bidrar til at flere lærere velger å søke hos oss, undrer rektor Dag Siljan.

Det er spesielt gledelig at det er mange svært godt kvalifiserte søkere til lærerstillinger i yrkesfag som det tradisjonelt har vært vanskelig å rekruttere lærere til, for eksempel innenfor elektrofag og medier og kommunikasjon.

 

De 170 søkerne fordeler seg slik:

- Fellesfag, språk: 42 søkere
- Fellesfag, realfag: 17 søkere
- Helse- og sosialfag (HS): 23 søkere
- Bygg- og anleggsteknikk (BAT): 9 søkere
- Elektrofag: 12 søkere
- Restaurant- og matfag (RM): 21 søkere
- Design og håndverk (DH): 29 søkere
- Medier og kommunikasjon (MK): 17 søkere


Publisert 2. juli 2013, oppdatert 2. juli 2013.