Nynorskprosjekt videreføres

Nasjonalt senter for nynorsk har tildelt Åssiden vgs ytterligere midler til satsing på lesing av nynorsk litteratur på VG3 påbygg.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Prosjektet startet opp skoleåret 2010-11 og skal bidra til økt kunnskap og leseglede knyttet til nynorsk skjønnlitteratur. Fjorårets prosjektmidler gitt til kompetanseheving for tre lærere ved nynorsksenteret i Volda samt til innkjøp av nynorsk skjønnlitteratur.

 

Ny tildeling av midler
Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa ønsker å fortsette med leseprosjektet for 3. klasse allmennfaglig påbygning. De har særlig forventninger om at de som er med på prosjektet utvikler god praksis i arbeidet med grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving. Åssiden skal levere en årsplan for dette arbeid. De tildelte midlene for skoleåret 2011-12 skal gå til innkjøp av fengende nynorsk skjønnlitteratur tilpasset ungdom i vgs.

 

Leseglede!
- Flere elever ga uttrykk for at de oppdaget eller gjenoppdaget leseglede og leselyst gjennom dette leseprosjektet. God litteratur er god litteratur, og om en bok er skikkelig spennende, merker du til slutt ikke om den er skrevet på bokmål eller nynorsk. Dessuten syns mange at lesestundene våre var et deilig avbrekk fra mas og jag i skolehverdagen. Vi lyktes godt i å formidle at lesing også kan være fantastisk rekreasjon. Ifølge elevene mine var det suksesskriterie nummer 1 at de fikk lese i fred uten at jeg krevde et produkt i form av for eksempel en bokanmeldelse i andre enden. Som en elev sa: "Vi er voksne mennesker og hvis vi syns en bok er skikkelig god, klarer vi å fortelle det til vennene våre uten at læreren tvinger oss til å ha en fremføring om det." Ved å lese god, nynorsk litteratur får man dessuten nynorsken inn intravenøst, forteller faglærer Karianne Falck-Ytter.

I løpet av forrige leseprosjekt (oktober-mars/april) leverte elevene en "uten filter"-refleksjon der de delte sine tanker og følelser knyttet til prosjektet. Det var en før-, en underveis- og en sluttevaluering. De reflekterte rundt læringsutbyttet knyttet til det å lese og skrive nynorsk, og til lesing generelt. – Det er litt for lettvint til å passere som kvalitativ forskning, kanskje, men det var lett å få øye på en generell tendens, nemlig at de fleste ble gradvis mer positive til det å lese, understreker Karianne til slutt.


Publisert 2. juli 2013, oppdatert 2. juli 2013.