Ny plan mot mobbing

Skolens handlingsplan mot mobbing skal revideres for tydeligere å omfatte digital mobbing.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Hele 15 deltakere fra Åssiden vgs deltok på elev- og lærlingombudets konferanse om hvordan mobbing kan forhindres i skolen. En tiltakspakke mot mobbing ble gjennomgått og skolens forebyggende plan ble diskutert. En erkjennelse var at digital mobbing må innlemmes i den forebyggende planen. Nå tar skolen et initiativ for videreutvikling av planen i samarbeid med representanter for elevene.

 

Mål om null mobbing
- Selv om skolen som helhet scorer grønt på mobbing i Elevundersøkelsen, er det likevel noen få enkeltelever på alle avdelinger som svarer at de er/har vært utsatt for mobbing i skolen. Ett tilfelle er ett for mye, vi har en tydelig ambisjon om at ingen skal oppleve mobbing på Åssiden vgs. Fenomenet digital mobbing viser seg nå å være en aktuell problemstilling som vi velger å ta svært alvorlig. Politiet har vært involvert i tre tilfeller av digital mobbing ved skolen de siste årene, forteller miljøkoordinator Liv Anita Leithe.

 

Den nye tiltaksplanen mot mobbing skal være klar i slutten av januar.


Publisert 2. juli 2013, oppdatert 2. juli 2013.