Ny GIV – flere skal gjennomføre og bestå

Åssiden vgs har jobbet målrettet med å redusere frafallet i flere år. Nå deltar skolen i Fase 1 av regjeringens nye storsatsing; Ny GIV.

  • Av Ann-Mari Henriksen

I Buskerud er to kommuner plukket ut sammen med tre videregående skoler. Målgruppen er de 10 prosent svakest presterende elevene i ungdomsskolen etter 1. termin i 10.klasse. Omtrent 50 Ny-giv-elever fra Drammen kommune søker seg til Åssiden vgs høsten 2011.

Elevene får intensivopplæring gjennom de siste ukene i ungdomsskolen. Lærere i ungdomsskolene og i videregående får kompetanseheving i arbeid med grunnleggende ferdigheter og temaer knyttet til motivasjon. Fra Åssiden deltar Åste Rindal (realfag) og Finn Grønn (språkfag) i felles kompetanseheving sammen med ungdomsskolene.

 

Lokale tiltak
Skolen har rapportert flere tiltak knyttet til Ny-giv-elever i 2011. - Vi har i stor grad vektlagt utvikling av såkalte minimumsplaner for elever som ligger an til lav måloppnåelse. Slike planer utvikles i matematikk, norsk og engelsk. Det viser seg at det er stor interesse fra mange aktører knyttet til disse minimumsplanene, som er et verktøy for tilpasset opplæring. Vi skal nå gjøre planene tilgjengelig for u-skolene i Drammen og tilbyr også opplæring av lærere for å tydeliggjøre hva som kreves for å gjennomføre og bestå i videregående skole, forteller rektor Dag Siljan.

I tillegg skal overgangsinformasjon deles i større grad enn tidligere. En andel Ny-giv-elever vil også få et tilbud om "Førskole" eller tidlig oppstart før skolestart i august 2011.

 

Hva er Ny GIV?
Ny GIV er et tre-årig prosjekt som har som mål å etablere et varig samarbeid mellom stat, fylkeskommuner og kommuner for å bedre elevenes forutsetninger for å fullføre og bestå videregående opplæring. Målet er at 75% av elevkullet som begynte nå i høst skal fullføre videregående og få seg et vitnemål eller et fagbrev innen 2015.

 

Hovedtemaene for samarbeidet:

- Felles mål for å bedre gjennomføring av videregående opplæring – og et felles data og statistikkgrunnlag for å vurdere måloppnåelsen.

- Et systematisk samarbeid mellom kommuner og fylkeskommuner om oppfølging av elever med svake faglige prestasjoner og forutsetninger for å gjennomføre videregående opplæring.

- Bedre samarbeid mellom fylkeskommunene og NAV om ungdom som over tid har vært ute av utdanning og arbeidsliv. Styrking av oppfølgingstjenesten i fylkeskommunene.


Publisert 2. juli 2013, oppdatert 2. juli 2013.