Norsk historie som språkopplæring

Innføringsklassen brukte en hel dag i Oslo i uke 19. Hovedhensikten var å samle kunnskap om norsk historie, boforhold og arbeidsliv.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Forberedende kurs, eller innføringsklassen som den normalt kalles, gjennomførte studieturen som en del av et felles prosjekt i fagene, "forberedende prosjekt til fordypning" og "norsk med samfunnsfag".

- Det er viktig for alle å kjenne historien til landet du bor i. Den norske velferdsstaten har ikke kommet av seg selv, det er noe vi har jobbet for og jobber for fremdeles. Noen av elevene våre kommer fra land uten samme tilgang til ressurser som vi har og for disse var det også spesielt å kjenne igjen lignende bygninger og forhold som de kommer fra på museum her i Norge, forteller arbeidslagskoordinator og lærer, Egil Schau.

 

Bygdøy og Vigeland
Elevene fikk blant annet omvisning på folkemuseet på Bygdøy. Der fikk de se en årestue, et setesdalsloft og fikk beskrevet hvordan rutinene var for å holde den personlige hygienen god. Vigelandsparken var en stor opplevelse for alle, også for de som hadde vært der tidligere.

Prosjekt skal i løpet av to uker føre fram til en vegghengt tidslinje. Elevene skal også gjennomføre presentasjoner knyttet til norsk historie, boforhold, levekår og yrker.


Publisert 2. juli 2013, oppdatert 2. juli 2013.