Lærere hospiterer i næringslivet

Åssiden vgs har fått tildelt midler fra Utdanningsdirektoratet til utprøving av hospitering av lærere i bedrift. Prøveprosjektet gjelder lærere i faget treteknikk.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Målet med utprøvingen er en oppdatering av yrkesfaglærere og dermed bidra til å gjøre fag- og yrkesopplæring enda bedre. Det helhetlige perspektivet på videregående opplæring er sentralt.

- Lærerne etterspør faglig oppdatering under MUST-samtaler. Vår bransje har også mange fagspesifikke maskiner og utstyr. Ved å bli kjent med disse, kan lærerne kan trekke dette inn i den daglige opplæringen. Hospiteringen gir dessuten lærerne god kjennskap til våre samarbeidsbedrifter. Økt innsikt i lokalt arbeidsliv vil kunne gi bedre yrkes- og karriereveiledning av elever, forteller avdelingsleder Morten Chr. Nilsen.

 

Lærerne skal igjennom hospitering i bedrift oppnå følgende:

- Få oppdatert sin kompetanse på nye produkter, arbeidsmetoder, maskiner og utstyr som brukes i produksjon av dører, vinduer, trapper og ulike innredninger. Hvilke krav til kompetanse medfører dette for fremtidige fagarbeidere? Utføres over 4 enkelt dager for en gruppe lærere.

- Lære å lage et konkret produkt slik at de kan bruke dette inn i sin undervisning. Alternative produkter er dør/vindu eller trapp. Utføres over 2 ganger 5 dager pr. lærer/gruppe.

- Få en grunnleggende opplæring i bruk av dataassistert tegning og programmering av CNC - styrt maskin og eller overflatebehandlingsutstyr. Utføres over 3 ganger 5 dager pr. lærer/gruppe.


Bygg- og anleggsteknikk – treteknikk
Prosjektet ledes av en ledergruppe på fire personer, avdelingsleder fra Rosthaug vgs., og fra Åssiden vgs., leder av Tre-Ringen og fylkets hospiteringsansvarlig. Fire lærere skal delta i utprøvingen sammen med inntil 10 instruktører. Lærerne fra Åssiden er likt fordelt på VG1 og VG2.


Publisert 2. juli 2013, oppdatert 2. juli 2013.