Kroppsfiksering på dagsorden

VG1 helse- og sosialfag har selv utviklet holdningskampanjer knyttet til viktige samfunnsområder.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Oppgaven gikk ut på å lage en holdningskampanje om noe elevene ønsker å forandre holdning til. Camilla Nilsson og Katrine Aaby (1HSC) laget en solid kampanje knyttet til temaet kroppsfiksering.

 

- Vi syntes prosjektet var utrolig spennende og ikke minst lærerikt og har fått et helt annet syn på hva kroppsfiksering er - og at det er et veldig viktig tema. De fleste er ikke helt klar over hvor mye kroppsfiksering tar over. Hvorfor er det sånn at i land hvor man har tilgang til masse mat er det "in" å være litt mager, og i land hvor man ikke har tilgang til så mye mat er det om å gjøre å være litt mer fyldigere? undrer Katrine Aaby og Camilla Nilsson. De mener at media har mye av skylden, men også barbiekulturen og ytre press.

- Grunnen til at vi valgte tema "kroppsfiksering" var vel fordi vi engang selv har vært en smule kroppsfikserte. Vi har begge hatt lyst til å endre på noe med kroppen vår, men etter dette prosjektet har vi begge to helt ærlig blitt mer fornøyde med at oss selv og vi vil gjerne få andre til å føle det samme, forteller jentene.

 

Tverrfaglig
- Holdningskampanjen elevene hadde som oppgave her fungerte veldig bra. De fleste gruppene var satt sammen fra to klasser og de hadde veiledning underveis slik at elevene skulle få fram konsekvensene i forhold til hvilke holdninger man har uansett temaet de valgte. Mange aktuelle temaer ble også gitt elevene med begrunnelser slik at elevene kunne finne sine interessetemaer og velge seg slagord, forteller faglærer Inger Johanne Skaar.

Aktuelle læreplanmålene var hentet fra helsefag, yrkesutøvelse og samspill/kommunikasjon.


Publisert 2. juli 2013, oppdatert 2. juli 2013.