Innlevering av skolebøker

Ordningen med gratis utlån av læremidler til elevene blir strammet inn. Dersom elevene ikke leverer bøkene innen siste frist 24. juni, vil de automatisk motta en faktura.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Skolen har sett seg nødt til å stramme inn ordningen med gratis utlån av bøker fordi erfaringen viser at for mange elever slurver med innlevering innen skolens frister. For å få dette til å gå bedre, vil alle som ikke leverer i tide få en faktura de er nødt til betale selv om bøkene leveres på et senere tidspunkt. Absolutt siste frist for innlevering av bøkene er 24. juni.

- Vi er nødt til å bestille nye bøker som erstatning for de som ikke blir levert. Dette kan vi ikke vente med til over sommerferien, da vil det ta alt for lang til før de nye elevene får bøkene sine. Dermed er vi nødt til å sende faktura til alle som ikke leverer innen fristen, forteller bibliotekar Toril D. Kleverud.

 

God varsling
Alle elever som ikke leverer komplett antall bøker til oppsatt tid på biblioteket vil få et varsel med en absolutt siste tidsfrist. Deretter vil det bli sendt en faktura med et erstatningskrav. I de tilfellene hvor fakturaen ikke blir betalt, vil regningen gå til inkasso. Inkasso er svært fordyrende.

 

Spørsmål? Ta kontakt med Toril D. Kleverud eller telefon 32 24 62 87 – biblioteket i Bygg G.


Publisert 2. juli 2013, oppdatert 2. juli 2013.