Ingen funn under narkotikamarkering

Det ble ikke gjort noen funn av narkotika under markeringen som ble gjennomført på Åssiden vgs i uke 49.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Det ble gjort markering på lukt på en voksenelev, men ikke gjort noen funn av narkotiske stoffer.

- Dette er et kjempebra resultat. Selv om det ikke ble gjort funn, er det fortsatt viktig å jobbe forebyggende, sier elevrådsleder Ingerid Warlo Borge-Aaserud. Hele seks klasserom ble gjennomgått i tillegg til fellesrom, verksteder og garderober.

 

Syv polititjenestemenn fra politiets forebyggende enhet gjennomførte markeringen sammen med to hunder og hundeførere. Aksjonen ble gjennomført etter initiativ fra skolens elevråd. Det er syvende gang skolen bestiller en slik markering. Intensjonen er å sikre et trygt og godt skolemiljø, samt å forebygge rusproblematikk.

- Vi ønsker en rusfri skole, og ingenting er bedre enn dette resultatet. Som elevrådsleder ser jeg ingen betenkeligheter med måten dette gjøres på. Det går rolig for seg. De klassene som fikk besøk av hunder, meldte at dette var et bra tiltak. Vi ønsker å fortsette det forebyggende arbeidet, sier elevrådsleder Ingerid Warlo Borge-Aaserud.

 

Del av et større arbeid
- I tillegg til vår egen innsats for et trygt skolemiljø, ønsker vi hjelp av politiet til å markere grensene. Selv om narkotika må karakteriseres som et samfunnsproblem, ønsker skolen å gjøre noe konkret, sier rektor Dag Siljan og henviser til skolens handlingsplan for et trygt skolemiljø.


Publisert 2. juli 2013, oppdatert 2. juli 2013.