Hel dag med realfag

I uke 47 ble det gjennomført stasjonsundervisning i realfag en hel dag.

  • Av Ann-Mari Henriksen

 

Alle elevene på VG1 i avdeling for bygg- og anleggsteknikk (BAT) jobbet med realfagene gjennom ulike stasjoner. Dagen var en del av vurderingsuka på BAT, og innledet med en times forberedelse og gjennomføring av en naturfagprøve. Deretter ble elevene delt i grupper knyttet til fire stasjoner:

- Kartlegging
- Geometrispill
- Lærerstasjon
- Arbeidsstasjon


Elevene fornøyd
- Det er greit med en annerledesdag. Vi lærer mer av å jobbe med matte i praksis enn å jobbe med matte i bøker. Det er viktig å føle mestring i matte for å syns det er gøy! Dessuten er matte veldig viktig i byggfagene, vi må regne målsestokk, areal og omkrets og ikke minst kunne lese arbeidstegninger, forteller 16-åringene Patrik (1BAA), Simen (1BAA) og Robin (1BAB) mens de spilte geometrispill og laget geometriske figurer med gummistrikk og fyrstikker.

 

Dokumentert effekt
- Stasjonsundervisning har dokumentert høy læringseffekt. Metoden er svært mye brukt i barneskolen og en del i ungdomsskolen. Det er gode grunner til at vi velger å teste ut stasjonsundervisning også i videregående skole, forteller fagkoordinator for realfag, Line Johnsen. Hun peker både på at stasjonsundervisningen fungerer som et redskap for å gi elevene tilpasset opplæring, at aktivitet i stasjonsundervisning øker motivasjon og læringsutbytte og at muligheten til å gi elevene god og individuell underveisvurdering øker.


Publisert 2. juli 2013, oppdatert 2. juli 2013.