Gode resultater i sommerskoleeksamen

Resultatene fra sommerskolens eksamen i matematikk viser at 57 prosent av deltakerne besto faget.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Resultatene viser at 8 av de 14 deltakerne eller 57 prosent besto avsluttende eksamen. Dermed har ytterligere åtte av skolens elever bestått faget MAT1001 i sin helhet.

Det er interessant at fire av elevene fikk karakteren 3 (to elever) og karakteren 4 (to elever), noe som må sies å være gode karakterer gitt at elevene opprinnelig hadde en strykkarakter i faget. Fire elever besto med karakter 2, mens 6 elever dessverre fikk karakter 1 også i denne omgangen.

 

Sommerskole for elever med stryk
Åssiden tilbød sommerskole i matematikk (1YP), fagkode MAT1001 for elever med karakter 1 til standpunkt eller eksamen i faget. Det var ved skoleslutt omtrent 6 prosent stryk til standpunkt, noe som er relativt bra sammenliknet med de fleste andre skoler. Fem av skolens elever med gode matematikkunnskaper ble rekruttert som assistenter i sommerskolen. Sammen med faglærerne Kari Lannerstedt og Per Kristian Hansen gjennomførte de et faglig intensivt og godt opplegg som ga alle deltakerne en skolepositiv erfaring.

Det har også vært betydelig interesse for sommerskolen både fra lokale og regionale medier. Drammens tidende har hatt 3 oppslag om saken, mens NRK Østafjells dekket saken som nettnyhet og med radiointervju. En riksdekkende avis har varslet at de ønsker å omtale Åssidens arbeid med realfagene tidlig på høsten. 


Publisert 2. juli 2013, oppdatert 2. juli 2013.