Fornyer avtale om fokusskole

Skolen vil fornye sin avtale med Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

  • Av Ann-Mari Henriksen

Åssiden videregående skole vil signere en ny avtale som forplikter skolen til å jobbe systematisk innenfor det flerkulturelle feltet. - Vi har vært en fokusskole siden 2005. Dette er viktig for oss, og det gjenspeiles i skolens virksomhetsplan for 2011. Seks tiltak under fire ulike målsettinger dreier seg om å tydeliggjøre det flerkulturelle aspektet ved opplæringen, forteller rektor Dag Siljan.

 

NAFO-samarbeid
Fokusskolene administreres av Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO), som har etablert regionale samarbeidsstrukturer (NAFO-hjul) i alle fylker. Åssiden vgs sitt samarbeidsnettverk består av barnehage- og skoleeiere, UH-sektoren og utdanningsavdelingen ved fylkesmannens kontor i tillegg til skolen.

Skolen har også flere gode erfaringer med prosjektsamarbeid med NAFO. Fire lærere deltar i kompetansehevingen "Norsk for språklige minoriteter", som er et kurs på 15 studiepoeng over to semestre. Kompetansehevingen er delvis finansiert av NAFO.

 

Hva er en fokusskole?
Fokusvirksomheter utpekes av fylkesmannens utdanningsavdeling og har følgende kjennetegn:

- er kommet langt i arbeidet med å være en flerkuturell skole der personalet, inklusive ledelsen, ser dette perspektivet som sentralt

- er villig til å bruke tid på kompetanseoppbygging på feltet både internt og utadrettet
kan skape nettverk med andre virksomheter og er villig til å være et godt eksempel


Publisert 2. juli 2013, oppdatert 2. juli 2013.