Et dagsverk for solidaritet?

Torsdag 28. oktober jobbet elever over hele landet for å tjene 300 kroner til ungdom i slumområdene i Brasil under overskriften Operasjon Dagsverk (OD).

  • Av Ann-Mari Henriksen

Torsdag 28. oktober jobbet elever over hele landet for å tjene 300 kroner til ungdom i slumområdene i Brasil under overskriften Operasjon Dagsverk (OD).

OD innbærer at ungdom skal jobbe solidarisk for dårligere stilte ungdommer, og mange av skolens elever hadde også typiske OD-oppdrag som å selge hjemmebakst og vafler på sentrale steder i Drammen. En relativt stor gruppe elever deltok imidlertid ikke i innsamlingen, men var fraværende eller de jobbet med en alternativ tekstoppgave. En rask rundspørring viste også at en hel del elever betaler kr. 300,- av egen – eller foreldrenes – lomme uten at det innebærer særlig jobbing. Det kan tyde på at elevene ikke er særlig engasjert i OD.

For å få til et større engasjement, er det kanskje nødvendig at elevene i større grad jobber med konkrete oppgaver knyttet til OD på forhånd. Et godt eksempel fra elever fra VG2 fra medier og kommunikasjon som brukte programfagene til å designe plakater til OD (bilder). En annen konklusjon er at OD må organiseres bedre internt i skolen neste gang for at informasjon skal komme frem til alle som trenger det.

 

Store penger
Totalt jobber norske elever inn rundt 30 millioner kroner under Operasjon Dagsverk, og elever fra Åssiden vil også i år bidra med en sum godt over 100.000 kroner. - Med disse pengene kan vi utrette mye for ungdommer i slummen i Brasil, forteller representanter fra Kirkens Nødhjelp.

I 1964 jobbet norske skoleelever inn 103.000 kroner til gjenoppbygging og opprusting av skolebygninger i Algerie. I år jobber omtrent 120.000 ungdommer inn nærmere 30 millioner for å gi ungdom i sør muligheten til utdanning. Til sammen har Operasjon Dagsverk gjennom årene bidratt med nesten én milliard kroner.

 

ODs historie
Operasjon Dagsverk har jobbet i mer enn 62 land i Asia, Afrika og Latin-Amerika og preget skolehverdagen til ungdom over hele verden siden 1964. Operasjon Dagsverk startet i Norsk Gymnasiastsamband (NGS), som var en av to forløpere for Elevorganisasjonen i Norge. OD er også Norges største solidaritetsaksjon for ungdom.


Publisert 2. juli 2013, oppdatert 2. juli 2013.