Bygg- og anleggselever bygget Newton-rom

Uten innsatsen fra klasse 2BYD ville åpningen av Newton-rommet i Drammen blitt utsatt.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Prosjektleder Thor Husby takket spesielt Jan Paulsen og hans elever fra bygg- og anleggsteknikk for å ha kastet seg rundt og lagt andre oppgaver til side. - Uten den hjelpen vil åpningen av Newtonrommet ha vært utsatt på ubestemt tid!

- Hele klasse 2BYD bidro i bygging av de 5 fem "husene/rommene" på Strømsø ungdomsskole. Vi brukte omtrent seks uker og jobbet tre dager i uken, forteller faglærer Jan Paulsen og understreker at det var en svært god oppgave for elevene siden den inneholdt mye av det skal elevene lære i løpet av skoleåret. - Vi måtte utsette bygging av en garasje på Konnerud, men nå står garasjen på Konnerud ferdig, forteller arbeidsomme Paulsen.

 

Flere bidro!
Også elevene i 2OFA - malerklassen - bidro med arbeid av faglig god kvalitet i sparkling av gipsplater: - De jobbet hardt, også utover ettermiddagen for å gjøre oppdraget ferdig innen fristen, forteller faglærer Roger Berglund. I tillegg hadde avdeling for elektrofag utplassert 2 elever i nesten en uke, som hjalp til med installasjon av det tekniske utstyret. Elektroelevene var under oppsyn av Ing. Pettersen.

 

Newton-rom
Newton-rommet skal øke ungdoms interesse for realfag, og elever i ungdomsskolene er primærmålgruppen. Espen Ruud og Geir Arne Hansen har bidratt i arbeidsgruppen som har jobbet med å tilpasse oppgavene i Newtonrommet til videregående skoles læreplaner på vg1 elektro og realfag (naturfag).

Dermed vil også elever ved Åssiden vgs etter hvert bli nærmere kjent med Newton-rommet i gymsalen på den nedlagte Strømsø ungdomsskole.


Publisert 2. juli 2013, oppdatert 2. juli 2013.