Åpen kveld for 10. klasse tirsdag 18. januar

Elever og foresatte fra ungdomsskolene i regionen inviteres til informasjonskveld og omvisning tirsdag 18. januar kl. 18.00.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Mer enn 50 prosent av ungdomskullet velger yrkesfaglig videregående opplæring. Vi vet at mange elever ønsker å diskutere alternativene med foreldrene sine. Åssiden videregående skole inviterer derfor ungdomsskoleelever med sine foresatte til informasjonskveld om fag- og yrkesopplæring. Du vil få:

- Generell informasjon om yrkesfaglig videregående opplæring (struktur og veier videre)
- Informasjon om opplæringstilbudet ved Åssiden videregående skole
- Mulighet til å snakke med avdelingsleder, lærere eller rådgiver om yrkesfag, utdannings- og yrkesvalg
- Omvisning i ett av skolens syv bygg/utdanningsprogram


Sted: Åssiden videregående skole i Drammen, bygg D
Dato: Tirsdag 18. januar 2010
Tidspunkt: kl. 18.00 - 20.00

 

Ved å delta på samlingen vil du få oppdatert informasjon og dermed bli enda bedre rustet til å hjelpe din 10. klassing med å foreta riktig utdannings- og yrkesvalg. Eventuelle spørsmål? Ring direkte til rådgiver Dag Ebbe Helgerud på mobiltelefon 91 54 85 60 eller send e-post til dag.he...@bfk.no

 

Velkommen til den videregående skolen i Buskerud hvor elevene scorer best på motivasjon og trivsel!


Publisert 2. juli 2013, oppdatert 2. juli 2013.