VG3 mediefag i Edinburgh

Begge klasser VG3 medier og kommunikasjon er på en ukes studieopphold i Edinburgh i uke 42.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Studieturen omfatter besøk ved Jewel&Esk College, hvor MK-elever og lærere ble tatt godt i mot av noen av gigantskolens elever. - Vi delte gruppa i to og den ene var med lokale elever på deres første TV opptak i områdene rundt Royal mile. Den andre gruppa fikk omvisning på skolen. Så byttet de etter lunch, forteller medielærer Arne Valen.

 

Ytterligere samarbeid planlegges
Åssiden vgs har søkt om internasjonaliseringsmidler for å utvikle ytterligere samarbeid med skolen i Edinburgh. – Målet er å styrke elevenes opplæring i lydfaget gjennom bruk av ny teknologi i lydstudio og fasiliteter ved Jewel & Esk College. Vi tenker oss at deler av læreplanen i lyd, valgfritt programfag for elever på VG3 medier og kommunikasjon kan gjennomføres i Edinburgh, forteller Randi Aarskaug.

Jewel & Esk har svært moderne lokaler, fasiliteter og utstyr samt god kompetanse for opplæring i lydfaget. Elevene kan også få tilgang til musikere og konsertsal som gjør det mulig å dekke flere kompetansemål i lydfaget.

 

Bakgrunn for søknaden
I april 2009 ble det gjennomført et personalseminar med besøk ved Jewel & Esk Collage hvor 167 av de ansatte på Åssiden vgs deltok. Det ble da etablert kontakt mellom avdeling for medier og kommunikasjon og tilsvarende avdeling ved Jewel & Esk.

Det er svært krevende å arbeide frem prosjektfinansiering gjennom EU-systemet. Gjennom et slikt begrenset prosjekt som Åssiden vgs her prøver ut, vil skolen opparbeide seg både erfaring, kompetanse og nettverk som kan benyttes til å søke prosjektfinansiering gjennom EU-systemet i neste omgang.

 

Bildet øverst: Jonas, Hanna og Marianne ved et av lydmixebordene ved Jewel&Esk.
Bildet nederst: Daniel, Ole Martin og Thea følger gruppa som filmet rundt det gamle parlamentet.


Publisert 1. juli 2013, oppdatert 1. juli 2013.