Temakonferanse om minoritetsspråklige

Hvordan skal Drammensregionen bli landsledende på integrering og opplæring av minoritetsspråklige elever i 2015?

  • Av Ann-Mari Henriksen

Hovedutvalget for utdanning (HUU) arrangerer en konferanse om minoritetsspråklige i Drammensregionen 10. november på Åssiden videregående skole for å svare på utfordringen. 

Hovedutvalget ønsker å sette fokus på hvordan skolen, i samarbeid med samfunnet rundt, på best mulig måte kan legge til rette for inkludering og opplæring av minoritetsspråklige. 

Alle aktører som jobber innenfor feltet, eller på annen måte har innspill til hvordan vi kan bli landsledende på området, er invitert til konferansen. Det har vært stor oppslutning og interesse for konferansen på Åssiden videregående skole tirsdag 10. november. 


Publisert 1. juli 2013, oppdatert 1. juli 2013.