Svineinfluensa og skolestart

Fylkeskommunen har sendt informasjon til alle sine 13 videregående skoler før skolestart. Eventuelle utbrudd og håndtering av smitte ved den enkelte skole er en oppgave for vertskommunens kommunelege.

 

Skolene har forberedt seg, og er i gang med å iverksette tiltak i forhold til skolestart 19. august. Informasjonsplakater er på plass, og skolene vurderer ulike hygienetiltak for å forebygge smitte.

De videregående skolene i Buskerud har egne driftsledere og renholdere, som gjør det enklere å justere tiltak etter konkrete behov ved hver skole.

 

Kommunelegens ansvar
Innen utgangen av august har alle de videregående skolene utarbeidet egne beredskapsplaner for å kunne fortsette undervisning ved et eventuelt stort sykefravær.

Fylkesutdanningssjef Jan-Helge Atterås sier at situasjonen sannsynligvis vil variere fra skole til skole.

- Det betyr at informasjon og konkrete tiltak blir iverksatt på bakgrunn av dialog og beslutninger mellom den enkelte skole og kommunelegen.

Atterås viser for øvrig til offentlige nettsider, som gir råd om hvordan skolene kan forholde seg til svineinfluensaen nå ved skolestart.

 

www.pandemi.no

For mer informasjon, ta kontakt med fylkesutdanningssjef Jan-Helge Atterås - mobil 90668627, eller kommunikasjonssjef Guro Hegna Svendsen – tlf. 32808520 / 91627245.


Publisert 1. juli 2013, oppdatert 1. juli 2013.