Skolestart onsdag 19. august

Her finner du opplysninger om møtested og tidspunkt. Alle elevene skal møte i gymsalen onsdag 19. august.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Oppmøtet er i gymsalen i A-bygget onsdag 19. august:

- Alle videregående kurs (VG2 og VG3) møter kl. 10.00.
- Alle nye elever (VG1) møter kl. 12.00.


Elever skal tilknyttes en klasse og få en fast kontaktlærer. Kontaktlæreren møter elevene i gymsalen første skoledag, før gruppene går til sine respektive avdelinger og rom. Elevene skal være delt inn i klasser senest fredag 21. august.

Det blir foreldremøter for alle foresatte på VG1 onsdag 9. eller torsdag 10. september. Innkalling kommer senere.

 

Har du fått skoleplass?
Det første tilbudet om skoleplass/ventelisteplass er lagt ut på www.vigo.no. Neste inntak er klart 6. august med svarfrist den 13. august. Søkere som har svart ja til å stå på venteliste til høyere ønske har da muligheten til å få tilbud om plass på et av disse, og søkere som ikke har fått noe tilbud fra før, kan få tilbud om plass. Se også www.bfk.no.

 

Søk utstyrsstipend på nettet
Har du ungdomsrett, kan du søke om utstyrsstipend fra Lånekassen så snart du takker ja til opptaket. Stipendet får du uansett hvor mye foreldrene dine tjener.


Publisert 1. juli 2013, oppdatert 1. juli 2013.