Nytt elevrådsstyre for 2010

Årets elevrådsstyre ble konstituert i uke 7. En blanding av nye og gamle elevrådselever gir kontinuitet.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Det nye elevrådstyret gleder seg til å ta fatt på arbeidet som skal vare ut januar 2011.

På det aller første møtet gjennomgikk elevrådsleder Jasmine Søgnen (3HUA) saker som det har vært jobbet med forrige halvår, og som skal følges opp i tiden fremover. Dette gjelder blant annet flere vanndispensere, ladepunkter for PC og enda sunnere kantine. - Dessuten er det viktig å gjøre elevrådsarbeidet bedre kjent blant de andre elevene på skolen, slik at viktige elevsaker kan bli tatt opp og behandlet skikkelig. Elevrådsstyret regner også med å engasjere seg i årets OD, sier Jasmine Søgnen.

 

Det ble også valgt representanter til kantinestyret, skolemiljøutvalget, Elevorganisasjonen i Buskerud og Ungdomsrådet i Drammen.

- Det at elevrådsstyret består av både nye og gamle elevrådselever er veldig bra. Da får vi både kontinuitet og nytenkning. Det er også intensjonen med å la elevrådsstyret følge kalenderåret, forteller rektor Dag Siljan.

 

På bildet fra venstre: Arna Sif Gudmundsdottir (Design og håndverk), Jasmine Søgnen (Helse- og sosialfag), Rune Hansen (Teknikk- og industriell produksjon), Ali Omer Dilovan (Bygg- og anleggsteknikk), Adam Soot Nilsson (Restaurant- og matfag), Aleksander Larsen (Elektro) og Ida Stavrum (Medier og kommunikasjon).


Publisert 1. juli 2013, oppdatert 1. juli 2013.