Noen få ledige skoleplasser

Her er oversikt over kurs hvor det er ledige plasser eller det er få på venteliste.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Vi har ledige plasser eller få på venteliste på følgende kurs:


- Vg1 Teknikk og industriell produksjon
- Vg2 Treteknikk
- Vg2 Produksjons- og industriteknikk
- Vg2 Frisør
- Vg2 Kokk og servitør
- Vg3 Hudpleier
- Vg3 Tannhelsesekretær
- Vg3 Interiør


Det er også ledige plasser i den såkalte innføringsklassen for minoritetsspråklige. Tilbudet gis til minoritetssungdom med kort botid i Norge. Elevene i innføringsklassen får utvidet retten til videregående opplæring med ett år.

 

Søkere til Videregående trinn 1 (VG1) må vise vitnemål fra grunnskolen. Søkere til VG2 og VG3, må ha fullført kvalifiserende kurs. Kompetansebevis må forevises på skolen før skoleplass blir tildelt. Hovedutvalg for utdanning (HUU) i Buskerud har vedtatt at ledige plasser på VG1 er forbeholdt søkere med ungdomsrett eller voksne søkere med rett til videregående opplæring etter § 4A-3.

Også elever som ikke opprinnelig har søkt om skoleplass for skoleåret 2009/2010, kan kan nå få plass. Ta kontakt med skolen på 32 24 61 00 for å få nærmere opplysninger.


Publisert 1. juli 2013, oppdatert 1. juli 2013.