Mini yrkesmesse på TIP

Svært mange foresatte og elever møtte bedrifter og lærere på et kveldsmøte i avdeling for teknikk og industriell produksjon i uke 45.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Det var et kombinert informasjonsmøte og miniyrkesmesse VG2-elever, produksjon og industriell teknikk og VG3 Automatiseringsfaget. Elever og foresatte fikk informasjon om ulike muligheter for praksisopphold i løpet av skoleåret. VG1-elever og deres foresatte deltok på den siste delen.

- Elever på VG2 Produksjon og industriell teknikk har nå gjennomført 10 uker på skolen, og har fått innblikk i mange forskjellige fag. Vi vil nå rette søkelyset på hvilke yrker de kan tenke seg å utdanne seg mot. Når elevene velger utplassering, bestemmes i stor grad hvilken fagretning de skal arbeide innenfor i fremtiden, forteller lærer Runar Loftsberg.

 

Gjensidig nytte
Yrkesmessen skulle bidra til å gi elevene best mulig grunnlag for å fremme sine ønsker om praksisbedrift. Bedriftene profilerte sin egen virksomhet.

- For noen virksomheter er bemanningssituasjonen uklar som følge av finanskrisen. Det er viktig å understreke at bedriftene ikke forplikter seg til å ta inn lærling neste år ved å tilby praksisplasser i løpet av skoleåret. Uansett er det en stor fordel både for bedriften og eleven at de blir godt kjent på forhånd. For svært mange elever fungerer praksisopphold som en døråpner både til læreplass og senere jobb, forteller Tom Skjelderup.

 

Opplæringskontorene Verfag og OIB tok på seg oppgaven med å organisere kveldsmøtet sammen med sine medlemsbedrifter. Også bedrifter som ikke er organisert gjennom opplæringskontor var til stede. Til sammen var omtrent 15 virksomheter representert.


Publisert 1. juli 2013, oppdatert 1. juli 2013.