Mentoropplæring av nye lærere

For tredje året på rad tilbyr Åssiden vgs en mentorordning for nyutdannede lærere.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Årets mentoropplæringen hadde sin første samling på Papirbredden i uke 46. - I år er det fire erfarne lærere fra Åssiden som får mentoropplæring. Disse lærerne får tilbud om å gjennomføre en 15 studiepoengs eksamen i veiledning i slutten av skoleåret. I tillegg er to erfarne mentorer engasjert i veiledning av nyutdanna lærere, forteller prosjektansvarlig Per Trondsen.

 

Flere nyutdannede
- I år har vi på Åssiden syv nyutdannede lærere som kvalifiserer for deltagelse i ordningen. Disse har alle fått tildelt en erfaren lærer som mentor. I tillegg har vi også 11 nytilsatte som ikke kvalifiserer for deltagelse i ordningen, men som vi forsøker å følge opp blant annet gjennom gruppesamlinger, sier Per Trondsen.

Flere videregående skoler i mentoropplæringen dette skoleåret, både Kongsberg, Ål og Ringerike videregående skoler er skoler som legger til rette for mentoropplæring. - Dette er et skritt i riktig retning, men vi har enda plass til flere. St.meld. nr 11 (2008-2009) "Læreren. Rollen og utdanningen" uttrykker tydelig at alle nyutdanna i grunnskole og videregående skole skal tilbys veiledning fra høsten 2010. Åssiden ligger følgelig godt an i så måte, avslutter Trondsen.

 

Tilbudet skal bidra til engasjement og mestringsfølelse for nye lærere og er i sin helhet finansiert av Utdanningsdirektoratet.

For nærmere opplysninger om mentorordningen, ta kontakt med Per Trondsen på e-post per.tr...@bfk.no eller på mobiltelefon 95 10 34 66.


Publisert 1. juli 2013, oppdatert 1. juli 2013.