Landsledende på inkludering?

Både fylkeskommunen, kommunene, arbeidslivet og skolen selv ble utfordret på hva som skal til for at Drammensregionen skal bli landsledende på inkludering og opplæring av minoritetsspråklige i 2015.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Hovedutvalg for utdanning (HUU) fikk stor oppslutning på temakonferansen i uke 46. Forsker Berit Lødding (NIFU STEP) ga et situasjonsbilde over videregående skole og de minoritetsspråklige elevers gjennomføring, blant annet at minoritetselever har mindre sannsynlighet for å gjennomføre og bestå videregående opplæring.

– Det er viktig å fokusere på elever med lave karakter og høyt fravær i 10. trinn fordi de har mindre sannsynlighet for å gjennomføre og bestå, sa Berit Lødding.
Forskning viser at minoritetselevene må ha høyere karaktersnitt for å få læreplass enn majoritetselevene for å oppnå læreplass. Samtidig understreket Lødding av etterkommere av ikkevestlig bakgrunn faktisk ligger veldig godt an i Buskerud

Åssiden og Drammen vgs presenterte egne tiltak og hva skal til for å bli enda bedre i 2015. Både fylkeskommunen, kommunene, arbeidslivet og skolen selv ble utfordret på hva som skal til for å bli landsledende på inkludering og opplæring av minoritetsspråklige i 2015. VG3-elever fra Drammen vgs (bildet) reflekterte over sin egen situasjon i 2015.

 

Kritisk refleksjon
Dag Fjæstad fra Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) beskrev kjennetegn på god praksis som må til. - Skolens kultur må gi rom for kritisk refleksjon og at skolens organisering må gjenspeile inkludering og mangfold. Vi trenger også en sterk skoleledelse med en visjon og et engasjement for å redusere ulikhet. Det har vi i Drammensområdet, fortalte Dag Fjæstad. Han pekte også på gode innføringsstrategier for nyankomne minoritetsspråklige elever, god opplæring av personalet og forebyggende tilnærming til atferdshåndtering, som viktig.

Knut Smeby fra Toyota Norge (bildet) og Nina Sollie fra NHO representerte arbeidslivet under konferansen. Smeby reflekterte over tidligere presseoppslag om tilgang til læreplasser for minoritetsspråklige og Sollie presenterte NHOs satsing på mangfold. –Jeg tror ikke det er bevisst diskriminering i bedriftene, men kanskje ubevissthet. Vi vil ha kompetansen og talentene, sa Sollie.

 

Forpliktelse fra barnehage til gjennomført vgs
- Lykkes vi ikke med dette, lykkes vi ikke med Drammen. Drammensskolen skal og må bety en forskjell for barn. Vi har store ambisjoner og vil være et utstillingsvindu. Det dreier seg ikke i hovedsak om penger, men om strukturer og ledelse og vilje til å lykkes. Vi kommer til å lykkes, uttalte utdanningsdirektør Tore Isaksen i Drammen kommune.

Fylkesutdanningssjef Jan Helge Atterås oppsummerte dagen. - Vi har strukturer som vi kan jobbe videre med. Vi skal bli best i landet på integrering og opplæring av minoritetsspråklige, også bedre enn Oslo, avsluttet han.


Publisert 1. juli 2013, oppdatert 1. juli 2013.