Kartlegging av alle VG1-elever i regning

Det skal gjennomføres en obligatorisk kartleggingsprøve for samtlige på VG1 i løpet av de to første skoleukene.

  • Av Ann-Mari Henriksen

 

Elever skal gjennomføre en elektronisk prøve i regning som grunnleggende ferdighet. Oppgavene er laget på bakgrunn av læreplanene for 10. trinn. Det er altså ikke en prøve i faget matematikk, men i regning som en integrert ferdighet i alle fag. Formålet med kartleggingsprøvene er at skolen og lærerne skal få oversikt over hvilke elever som har svake ferdigheter og trenger ekstra oppfølging.

 

Tradisjon for å kartlegge
- Vi har i mange år kartlagt elevene våre, mer eller mindre systematisk. Hensikten med akkurat denne kartleggingen er å finne raskt fram til de elevene som har store mangler fra grunnopplæringen. Resultatene skal brukes i tilretteleggingen for den enkelte eleven. På bakgrunn av resultatene kan vi f. eks starte korte oppfriskningskurs på pedagogisk verksted i emner der flere elever trenger litt oppfriskning. Det kan også dreie seg tilrettelegging for flinke elever, forteller fagkoordinator Line Johnsen. Hun understreker at
kartleggingen er et nyttig utgangspunkt for lærer og elev i den faglige elevsamtalen fordi eleven skal være med på å sette sine egne mål for opplæringen.

 

Hvem får tilgang til resultatene?
Resultatene skal brukes av lærerne og skolen i tilretteleggingen av opplæringen slik at elevene får best mulig utbytte av videregående opplæring. Eleven skal få tilbakemelding på prøveresultatet.


Publisert 1. juli 2013, oppdatert 1. juli 2013.